30 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Nigel Barber - Acımasız Bir Dünyada Fedakarlık Doğanın Duygusu

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 954 MB

Toplumsal sorumluluk ve bireysel özgürlük sınırının birbirine girdiği günümüz toplumlannda vergiler, organ bağışı, evlat edinme gibi konular, fedakârlık biçimi olarak ortaya konabilir mi? Peki ya savaşlar... Savaşlarda ölen askerler de kendi ülkeleri için bir fedakârlığa kalkışmıyorlar mı? Utanç, suçluluk duygusu ve aidiyet hissi; bunlar da birer fedakârlık eylemi değil mi?
Ya iyilik maskesi ajanda dolaşan canavarlar... İşleri insan hayatım korumak olan doktor seri katiller, din ve toplum adına cinselliklerinden vazgeçmiş gibi görünen sübyancı rahipler ve çocuklarını öldüren anneler... Peki onların davranışları nasıl adlandırılmalı?