1 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Oktay Özel - Dün Sancısı - Türkiye'de Geçmiş Algısı Ve Akademik Tarihçilik

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...k mensu-DüN SANClSI 13 bu olduğu topluluğun, ulusun veya daha geniş insanlık aleminin yerleşik bilgi kalıpları ve yargılarıyla da boğuşmak durumunda kalabilir. Bazen on­lara karşı kendini çaresiz hisseder, bazen de korkusuzca savaş açar bütün güçlüklere. Her coğrafya ve topluluk tarihle veya tarihiyle kendine göre ilişki ku­rar. Bazılan bunu normalleştirmesini bilir; medeni, entelektüel veya akade­mik bir fikir tartışmasına indirgeyerek "bilgi alemi" ile daha demokratik, dü­zeyli ve saygılı bir ...