29 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Ömer Hayyam - Mehmet Gümüş

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...sine, genel anlamda toplumsal eğitim sevi­yesinin düşmesi nedeniyle de Ömer Hayyam'm şarap ve zevk düşkünü olarak anlaşılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle Ömer Hayyam tüm zaman­larda iktidara muhalif olanlar için bir ilham kay­nağı olagelmiştir.Pek çok Rubai ünü sebebiyle Hayyam'ınki- lerine karıştırılmıştır, bilinen kadarıyla Rûbaileri- nin sayısı 158'dir. Fakat kendisine mal edilenler binin üzerindedir.Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bili­nen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapıl­m...