0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Önay Sözer - Anlayan Tarih

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...nceliklerine inilmeyecek demek değil, ancak bu incelikler ya genele yükselmemize engel olmayacak bir biçimde ele alınıyor, ya da bu yapılmıyorsa. ya­zarın düşüncesinin genel savları aşan yanlarına dikkat çekilmeye çalışılıyor. J. Lohmann adı bugün Avrupa'da ancak belli çev­relerin. fenomenoloji, ama daha da çok yorumbilgisi ve geııel olarak dil felsefesiyle uğraşan çevrelerin tanıdığı ve ün olarak bunların dışına taşmamış bir ad: Bu cevreler ise onun Hind-Avrupa dil tipiyle bi­zim >, 1975) adlı ...