25 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Önay Sözer - Felsefenin Abc'si

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...ı büyük güçlüklerin de beklediği kesin: felse­fe ? Wittgenstein'in (1889-1951) savunduğu gibi, doğal dilin içinde doğan bir düşünme tarzıdır, sı­nırları da, mantığı ve doğruluğu da doğal dilden ileri gelir (2). Onu yapay bir dilin, bir kodun diline çevirmeye kalkışmak, elini kolunu kesmekten fark­sızdır. Kaldı ki felsefe dili sözcüklerinin çok- an­lamlılığı, hatta pek sık olarak karşıt-anlamlılığı, bu arada filozofun sözcüklerini yalnızca çeşitli bağ­lamlarda değil, kendisinin yarattığı bağlamda...