2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Önay Sözer - Öteki - Yazko Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...va anamızın eri§emedi­ği saklılıkları biz ademoğulları ve kızıarına aç­maya başlıyor artık i§ te! ((Sözüme kulak verin! 11 diye ba§lıyor ko­nuşmaya bu gizemli yaratık. «Ya§am öykümü ilk ve son kez anıatıyorum sizlere. Cennette ubilgi)) ve «ya§am)) ağaçlarının birbiri kar:?ı­sında boy göstermesinden çok önce tek ve ulu bir ağaç vardı. Şimdi artık adı anılmayan bu ağaç kökleriyle «ya§amııı kavrardı; çiçek ve meyvalarından açıp olgunla§an ise tanrı­sal «bilgi))nin ta kendisiydi. «Bilgiıı ile «ya­şa...