13 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Osmanlı'da Kadılık - Yaşar Şahin Anıl - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ak zorunda kalmıştır. Osmanlılar da, tâ devletlerinin kuruluş aşamasından itibaren; devletin adaletle payidar olacağı propagandasını sürdürmüş ve teb'alarının böyle bir beklenti içinde bulunmalarını hazırlayacak davranışlara önem vermişlerdir.Osmanlı Devleti’nin, diğer Islâm devletlerinde de olduğu gibi; adalet konusunda gösterdiği veya göstermeyi taahhüt ettiği bu olumlu davranışlar sonunda; ülkesinde yaşayan insanlar için adalet, vazgeçilmez bir koşul haline gelmiştir. Adaletsiz bir devletin v...