157 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Osmanlı Resim Sanatı - Serpil Bağcı & Filiz Çağman & Günsel Renda & Zeren Tanındı

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Osmanlı resim sanatı, İslam dünyasında gelişmiş, çeşitlenmiş kitap resminin esas ilkelerini izler.

Öte yandan, bu ilkeler Osmanlı zevkine uyarlanmış, İmparatorluğun geniş coğrafyasının ve komşularının resim tarzlarından beslenerek, Osmanlı sarayının kendine özgü çoğulculuğuyla koşut bir boyutta özgün bir resim dili yaratılmıştır. Kurumlaşmış bir örgütün üyesi olarak saraya bağlı sanatçıların hazırladıkları el yazması kitaplar arasında yaşam bulan resimler-minyatürler, özellikle 16. yüzyılın ortalarında gerek üslup, gerekse konu bakımından diğer İslam ülkelerinin resim sanatından tamamen ayrılmıştır.

Genellikle tanık oldukları, yaşadıkları hadise ve olguları canlandıran osmanlı ressamları, yapıtlarına gözlemci bir tavırla yaklaşmışlardır. Bu yaklaşım Osmanlı tasvirine bir belge özelliği kazandırır.

Bu kitapta, ustadan çırağa aktarılanlarla belirgin bir beğeninin sürekliliğini yansıtan Osmanlı resim sanatının, bir yandan da yüzyıllar boyunca herzaman yeni dinamiklerle dönüşüp çeşitlenmesinin serüveni, yaratıldığı tarihi ve coğrafi kesitin koşulları arasında irdelenmektedir.