0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Osmanlı Tarihi.5.cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ephesine hareketi 279. — Fransa elçisinin tavassuta mezuniyeti 279.MI OSMANLI TARİHÎ IV.Avusturya cephesindeki muvaffakiyet 281.Muhadiye muharebesi 281. — Vezir-i azamla tvaz Mehmed Pasa'nın aralarının açılması 281. — îkİnci Muhadiye galibiyeti 282. — Ada kalesinin zaptı 282. — İstanbul'a dönüş 283. — Kırım hanının harb ve sulh hakkındaki fikri 284. — Vezîr-i âzam Yeğen Mehmed Paşa'nın azli 284.Avusturya cephesi durumu 286.Harb ve sulh için tereddütlü günler 286. — Hisarcık (Kruçka) muharebesi 2...