0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Pazartesi Dergisi - Sayı 14

Kadın Dergileri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...klendiğini biliyoruz. Konferansa katılan çeşitli kesimlerden ve illerden kadına toplantıyı nasıl bulduklannı ve neden kadın-larla banş hareketi yürütmeyi amaçladıklanm sor-duk. Hemen hepsi kadmlann banş için biraraya gel-melerinin önemini vurgulayarak bu toplantıdan umutlu olduklarım söyledi. Aşağıda oıılann yorum-lannı aktanyoraz: Claudia Roth: "Savaşı burada da, Almanya'da da gözlemliyorum" Savaşın Kürdistan'da, bura-da ve aynca Almanya'da da sür-düğüne tanık oldum. Kadınlar savaşta kocalarım,...