1 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Pazartesi Dergisi - Sayı 19

Kadın Dergileri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...sonucu olarak cinsel bir anlam taşıdığı zaman, anne hem duygusal, hem de fiziksel olarak çocu-ğuyla arasına mesafe kovmaktadır. Bu ise, cinsel tacizin doğmasına olanak veren (yol açan değil) bir ortamın ya-ratılmasında önemli etmenlerden biri-dir. Cinsel tacize uğramış çocuklarla çalışmaya başlay an bir uzman, fiziksel olarak çocuklarını taciz eden annelerle çalışırken, annelerin neredeyse dörtte üçünün çocukken cinsel tacize uğradı-ğını saptadı. Ancak bu. tacize uğrayan bütün kadınlann çocuklar...