14 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Peter Burke - Bilginin Toplumsal Tarihi (Cilt 2)

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...da, yukarıda sözünü etti­ğim ulusal yandaşlıklardan olduğu gibi, disiplin yandaşlıklarından da kaçın­mak için karşılaştırmalı bir yaklaşımı benimsiyorum. Aşağıda sunulan genel bir sentez girişimi, bir damıtma ürünü ya da daha keskin olarak, bir bilim tarihçisinin deyişiyle, ''tarihçi meslektaşlarımın yapıtlarını yağmalama, yeı1i­den düzenleme ve bazen de düzeltme'' sonucu ortaya konulan bir metin.7 • • Ustlendiğim işin bir başka yanı da delikler açmak; çünkü bazı konular diğer-lerine göre akadem...