128 The Download
1 Comment
05.12.2019 Upload date

Peter Burke - Kültür Tarihi

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Bu yeni giriş kitabı, sadece İngilizce konuşulan dünyada değil, Kıt'a Avrupası'nda, Asya'da, Güney Amerika'da ve değişik alanlarda uygulandığı haliyle, Kültür Tarihinin geçmişi, şimdiki durumu ve geleceği üstüne kaynaklara erişmek için bir kılavuzdur.
Burke kültür tarihinin Jacob Burckhardt ve Johan Huizinga'nın adlarıyla çağrıştırılan "klasik" dönemini ve Frederick Antal'dan Edward Thompson'a kadar, buna karşı çıkan Marxist tepkiyi tartışmakla başlıyor. Sonra, birçok kere "Yeni Kültür Tarihi" diye adlandırılan yeni kuşağın çalışmaları yüzeyinde odaklanarak, kültür tarihinin yakın zamanlardaki yükselişinin haritasını çıkarıyor. Kültür tarihini kendi kültürel bağlamına yerleştirirken, tarihi düşünme ve yazıma yeni yaklaşımlarla, feminizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik-sonrası incelemeleri ve arasında kültür fikrinin gitgide daha geniş bir rol oynadığı günlük söylem arasındaki bağlantılara dikkati çekiyor.
Kültür Tarihi kültür, antropoloji ve edebiyat incelemeleri için olduğu kadar tüm tarih öğrencileri için de esas bir ders kitabıdır.
Düşünce Tarihinde bir "kitaplar" - bir de "kitaplar" konusunda yazılmış kitaplar vardır. Bu ikinci tür kitaplar, ancak asıl "kitaplar"ın okunmasına yardımcı olarak anlam ve önem taşırlar, ama onların yerine konulmamalı - sadece bunların okunmasıyla yetinilmemelidir. Burke'ün bu değerli çalışması, sözünü ettiğim ikinci türdendir; onun yol göstericiliğiyle, değindiği metinler okunup incelenmelidir.


saniyenursurucu 3 yıl önce

Böyle bir düşünceyi hayata geçirdiğiniz için e-kitapkurdu ailesine teşekkür ederim. Sayenizde tezim için birçok kaynağı indirme şansım oldu <3