188 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Pierre Bourdieu - Sanatın Kuralları

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Devlet bürokrasisi ve Akademilerin dayattığı güzellik anlayışlarından kendini kurtaran bir yazınsal ve sanatsal dünya 19. yüzyılda yapılanmaya başlamıştır.

Yazınsal alan'ın yapısını, birbirini izleyen oluşum aşamaları arasında inceleyen Pierre Bourdieu, Gustave Flaubert'ren yola çıkarak, onun, alanların oluşumuna neleri borçlu olduğunu, yani yazar Flaubert'in üretimine katkıda olduğu şey aracılığıyla nasıl üretildiğini gösteriyor. Bu yaklaşımını diğer sanatlara ve yaptığı gönderimlerle çağdaş eğilimlere de yayarak sanatsal yaratıyı bütünsel bir boyutta kuşatmaya çalışıyor. Yapıtın, bizzat kendisinin üretimini değil yalnızca, değerinin üretimini de konu edinen bir yapıtlar bilimi'nin temellerini atıyor.

Yaratıcıyı arasında olduğu toplumsal belirlenimlerin etkisi altında silmenin çok uzağında durarak, sanatsal alanların belirli bir durumda ortaya çıkan "olasılar uzamı"nı inceliyor ve sanatçının, bu belirlenimlere karşı ve bu belirlenimler sayesinde, kendini yaratıcı olarak üretmek, yani kendi yaratılışının öznesi olmak için gerçekleştirmek durumunda olduğu özgül çalışmayı anlamamıza İmkan sağlıyor.