82 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Pınar İlkkaracan - Müslüman Toplumlarda Kadın Ve Cinsellik - İletişim

Kadın Kitaplığı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan Türk Ceza Kanunu tasarısında da bu zihniyeti yan­sıtan maddeler, kadın örgütlerinin tüm eleştirilerine rağmen, aynen korunmuş ve tasarıda yer almıştır. Gündemdeki tasa­n da, aynı çağdışı ve ayrımcı yaklaşım içerisinde, cinsel suçla­rı topluma karşı suçlar kısmında düzenlemekte ve bireyin be­densel ve cinsel bütünlüğü yerine, birinci derecede "genel ah­lak", "aile ve toplum düzeni" ve "edep töreleri" gibi zaman içe­risinde. değişen ve hukuki geçerlilikte...