36 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Quentin Skinner - Ambrogıo Lorenzetti - Sanatçının Bir Düşünür Portresi - Dost Yay-1999

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Skınner'in bu kitap için özel olarak kaleme aldığı önsözdeki sonuç son derece çarpıcıdır: "Benim okumama göre freskoların nihai mesajı şudur: Barışın nimletlerinden yararlanmak istiyorsak, altında yaşadığımız İdare biçiminin bizi temsil etmesi, dolayısıyla da fiilen kendi kendimize yönettiğimizi söyleyebileceğimiz bir İdare kurulmasının sağlamamız gerekir. Sadece özyönetiminin olduğu alanlarda barış ve adalet sağlanabilir, ve sadece barış ve adaletin sağlandığı alanlarda ihtişam ve büyüklüğe ulaşılabilir."