5 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

R. G. Collingwood - Tarihin İlkeleri Ve Tarih Felsefesi Üstüne Başka Yazılar Cogito Yky

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

...e edilmesi gibidir) farklı bilim türlerinin farklı çı­karım türleriyle tarunmasıdır. Bilginin dayandığı temellerle ba­ğıntılı olma tarzı aslında bütün bilgi türleri için bir ve aynı de­ğildir. Bunun böyle olması, ve dolayısıyla bu hüviyetiyle çıkarı­rnın doğasını inceleyen bir kişinin -ona mantıkçı diyelim-bir çıkarırnın geçerliliğini, her ne kadar konusu hakkında özel bir bilgiye sahip olmasa da, sadece onun biçimine bakarak doğru bir şekilde değerlendirebilmesi, Aristoteles'in bir öğretisidir....