8 The Download
0 Comment
18.04.2020 Upload date

Rakamların Evrensel Tarihi Vı Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü - Georges Ifrah

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...tan’da büyük sayılann kullanılışın­da gramer ile yorum sıkı sıkıya biribirine bağlıydı. Öyle ki, Sanskrit şiiri ve ölçüsüyle ilgili çalışmalar Hint bilginlerine aritmetik ve gra­mer de öğretiyor, dolayısıyla şairleri, gramercileri, evrenbilimcileri ve hesap konusunda meslekten aritmetikçiler kadar uzman olan tüm bil­ginleri yansıtıyordu.*Ananta maddesi de aynı şekilde sonsuzun Sanskritçe adının yal­nız on bilyonun adı olarak değil, ilginç bir biçimde, sıfir sayısının sim­gesi olarak da kullanıld...