5 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Rıfat Ilgaz - Asım Bezirci

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

...sonra Rıfat Ilgaz'ın gözleri bana zehir ycşili geldi,» diyor Hilmi. Ben bu olayı o kadar iyi hatırlamıyorum. 1927'de orta son sınıftayım. Şiirlerim dergilerde çıkıyor artık. Demin anlattığım o ödevden sonra günde iki üç şiir yazıyorum. Arşiv zengin, çok kitap okumuşum. 1926-1927 yıllannda şiire başladım. 1911'1i olduğuma göre demek ki 15-16 yaşlanndaymışım. Kastamonu' da ortaokul son sınıf­taydım. Kastamonu'da iki gazete çıkıyor: Nazikter ve Açıksöz. Açık­söz, tarihi bir gazete. Kurtuluş Savaşı'...