60 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Robert Aunger - Memetik Evrim - Alfa Yayınları

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

"Kültürü evrimci bir bakış açısına göre anlamaya çalışanlar için asıl soru şudur: Kültür eşlenir mi, olmadan kültürel evrim sadece kalıtımdan mı ibarettir?

Diğer bir deyişle, her nesil, sosyal iletim yoluyla kendine benzeyeni yaratabilme kapasitesinin yanı sıra, kültürel varlıkların eşlenmesi sonucu bir önceki nesle bağlandığı için mi onu andırmaktadır? Kültürel benzerlik sosyal bir olguysa, memetikçilerin öngördüğü üzere kişiler arasındaki bilginin özel birimlerinin eşlenmesiyle ilgili midir? Ya da, tarihin seyri, toplumsal güçlerin neden olduğu bir süreç değil de, önceki tecrübelere dayalı inanç ve değerlerin ilişkisi sonucunda mı oluşmuştur? Belki de kültürel tezahürler arasında süre arasında kabul edilen benzerliklere genler yol açıyordu. Bu genler toplumsal düzeyde üretilen bir olgu arasında devinim ederler; örneğin, sürekli tıpkı davranışı sergilemesi için beyni evrensel özelliklerle donatmak gibi..."

Aunger bu kitabında, Dawkins tarafından ortaya atılan mem kavramını detaylarıyla analiz ediyor. Memetik Evrim'in esas hedefi, memlerin genler gibi elle tutulur, fiziksel olarak ölçülebilir özelliklerini bulmak. Darwinci evrim mekanizmalarının detaylı incelemesinin yer aldığı kitapta yazar, menilerin DNA'lar gibi kopyalanmasından daha çok prionlar gibi çoğaldığını öne sürüyor. Aunger'e göre mcmlerin fiziksel varlığı da, tıpkı internetteki file gibi, birbirine bağlı elektrik sinyalleri gibi değerlendirilmelidir.