36 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Robert N. Bellah - İnsan Evriminde Din

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 29 MB

Robert Bellah, din sosyolojisini esas aldığı bu eserinde önümüze; tarih, felsefe, antropoloji ve biyoloji gibi İlim dallarını disiplinlerarası bir yöntem ve muazzam bir entelektüel çabayla harmanlayarak yarattığı geniş bir etkinlik sunuyor. Mete Tunçay’ın dilimize kazandırdığı bu kitapta yazar evrimin, bazı görüşlerin aksine bir hayli karmaşık olduğunu, evrim süreci arasında anlam ve amacın noktayı olduğunu ayrıca bunların da süreç arasında evrildiklerini dile getirirken, yeteneklerdeki evrimin önemine ilgi çekmektedir. Dinin karmaşık bir görüngü (fenomen) olduğunu ve tanımlanmasının kolay olmadığını öne süren Bellah dini, kişiler tarafından benimsenip, kullanıldığında genel bir varoluş düzeni açısından anlamı olan, güçlü, yaşam tarzı, davranışlar vb. ile herşeyin içine işleyen kalıcı ruh halleri ve güdülerin toplamı olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamlı eserinde, dinin toplumsal işlevinin ancak dilin ortaya çıkmasıyla birlikte olanaklı hale geldiğini savunan yazar, evrimin bir tüm olarak anlamının bizi çok geniş sorunlara götürdüğünü ve bunların da kaçınılmaz olarak dinle örtüşen nihai anlamlara ulaştığını anlatım etmektedir. Gerçekte bu eser bize derin geçmişimizde, insanların ne tür bir yaşamı ‘yaşamaya değer’ saydıklarını anlatırken; arasında yaşadığımız şimdiki dönemin derinliklerinde bize ait olanı yeniden yaşamak, ‘geçmişin kuyusundan su çekmek’, tarihte kim olduğumuzu anlamamız için yol gösteren bir çabayı yansıtırken modernliği de yargılamaktadır.Bu, geniş kapsamlı bir akademik bilgiye dayanan muazzam bir eserdir. Sadece bir dizi müstakil çalışmayı içermez, tıpkı sürede tutarlı ve sert teorik altyapısıyla bilgilendirir. Daha evvela örneği bulunmayan bu çalışmaya elbette, karşı görüşler de olacaktır. Ancak bu tartışma için geniş bir adım olup, bu karşıt görüştekiler için de geçerlidir. Bunun yanısıra, dinin dünü ve bugünü üzerine ileride yapılacak çalışmalar için diğer İlim kullanıcılarını fikirlerini bu eser üzerinden kurgulayacaklardır.

- Charles Taylor -Bu mükemmel kitap, nefes kesici bir tasarının peşinde, geniş bir boyutta biyoloji, antropoloji ve tarih literatürünü özümsemiş, zengin bir akademik dünyası olan bir sosyal kuramcının entelektüel hasatının bir ürünüdür. Robert Bellah ilk olarak bitkisel evrim arasında ritüel ve mitlerin köklerini arar ve Eksen Çağı’na kadar olan toplumsal evrimi takip eder. İkinci bölümde ise, Yunan felsefesi de dahil olmak üzere, hayatta kalmış bir avuç dünya dininin eşsiz bir karşılaştırmasını yapar. Bu alanda bu derece iddialı ve kapsamlı değişik bir etkinlik bilmiyorum.

- Jürgen Habermas -Bu eser, [yaşayan] en geniş din sosyoloğunun opus magnumudur. Max Weber’den beri din tarihinin ilk safhaları üzerine hiç kimse böylesine engin ve sistematik bir karşılaştırma ortaya koymamıştı. Robert Bellah disiplinlerarası din çalışması ve küresel dinlerarası diyalog için yeni perspektifler açmıştır.

- Hans Joas, The University of Chicago -(Tanıtım Bülteninden)