210 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Roger Lewin - Modern İnsanın Kökeni - 1998

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Roger Lewin bu kitabında modern kişinin evrimsel geçmişiyle ilgili bulgu ve kuramları ele alıyor. Güncel jeolojik, paleontolojik, arkeolojik ve genetik kanıtların ışığında, çağdaş kişinin kökeninin hangi Homo yani insan şekline dayandığı sorusuna verilmiş en net yanıtları bizlerle paylaşıyor. Bilimcilerin kişinin evrimi bilmecesini çözmeye çalışırken faydalandıkları, tarihlendirme yöntemleri, taş alet teknolojileri, evrim genetiği ve tarihöncesi kültür-sanat gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor. Modern İnsanın Kökeni hem muallim ve öğrencilere hem de kişinin evrimsel kökenleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen okura bol miktarda malzeme sunan aydınlatıcı, doyurucu bir eser.