41 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri - Guntram Koch

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 13 MB

Kabartmalı lahitler, çoğunlukla İ.S. II.ve III.yüzyıllardan kalmadır ve bunlar Roma İmparatorluk Döneminin özgün sanat türüdür. Biçemlerinin incelenmesi üretim merkezlerini ve sanat bakımından bütünlük gösteren yöreleri birbirinden ayırmamıza İmkan verdikleri için, lahitler, söz konusu dönemin sanat tarihinde geniş önem taşır. Bu malzeme Roma İmparatorluğu'nu ekonomi, ticaret, toplum ve din yaşamı bakımlarından tanıtmada da önem taşırlar. Roma dönemi lahdi, yüzyıllar boyu beğenilip aranan bir sanat yapıtı olmuştur. Antikçağ sonlarından Ortaçağa ayrıca günümüze kadar tekrar tekrar kullanılan lahitler vardır. Ortaçağın ve özellikle Rönesansın sanatçıları bunlarden etkilenmişler ve bu etkilenme sanatları için belirleyici olmuştur. Bu kitapta Roma'ya bağlı tüm topraklar içindeki tüm lahitler topluca gözden geçirilmektedir. Başlangıç bölümlerinde genel konular ele alınırken üç ana üretim merkezi, Roma, Atina ve Dokimeion (Afyon), ayrı bölümlerde incelenmekte, son olarak da Doğu ve Batı eyaletlerinde üretilen lahitler tanıtılmaktadır.