176 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Rosi Braidotti - İnsan Sonrası

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini geniş boyutta etkileyen günümüz sektör ekonomisi, sadece diğer türlerin değil yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kâr sağlayan, insanla diğer türler -tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler- arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan sonrası kuramı, "insanın sahnesi" olarak adlandırılan biyogenetik çağda, kişinin evrende tüm bir yaşamı etkileme gücüne sahip jeolojik bir güç hâline geldiği bu tarihi anda, insan için esas ortak referansın ne olduğunu yeniden düşünmemize yardımcı verimli bir araçtır. Ayrıca evrensel ölçekte, hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin esas ilkelerini yeniden düşünmemize de yardımcı olacaktır.

"Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insanmerkezciliğin kibrine ve kişinin aşkın bir kategori olarak 'istisna addedilmesine' karşı çıkar. Bunun yerine, zoe'nin yada insan olmayan vasıflarıyla hayatımızın verimli ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir."

"Braidotti'nin bu çalışması gelecekte çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışılırken esas bir kaynak sayılacak."
-Paul Gilroy, King's College London-

"Hümanizm ve hümanizm sonrası meselesi, feminist felsefeden edebiyat kuramına ve sömürgecilik sonrası araştırmalara kadar pek çok boyutta ele alınmıştır. Rosi Braidotti'nin bu son çalışması, önümüzde uzanan zor kararların bir kısmı için bizlere aklı selim bir uyarıda bulunurken, feminizm, tekno-bilimlerin iç yapısı ve politik akımların süre süre çatışmalar da doğurarak nasıl kesiştiklerini gösteriyor."
-Peter Galison, Harvard Üniversitesi-
(Tanıtım Bülteninden)