11 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Rusya’Nın “Türkiye Ermenistan’I” Politikası (1917-1920)

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 169 KB

...ından ele geçirilen eyaletlerde Osmanlı tebaası olan Müslüman-ların Ermeni şiddetinden korunmasıyla ilgili emir verdiği için teşekkür ediyor, “insanın kalbinden kara kanlar akmasına neden olan” Ermeni vahşetinin geniş alanları kapsadığını somut örneklerle kanıtlayan Türk komutanı acil önlemler alınmasını rica ediyordu.7 Bu-nun gibi benzer bir ricayla Ferik Vehib-Meh-met Kafkas ordusu komutanı olan Rus Gene-rali İ. Z. Odişelidze’ye de başvurmuştu. Odi-şelidze tepki göstererek, 15 Şubatta Güney Ka...