159 The Download
0 Comment
30.01.2020 Upload date

Sabahattin Selek - Anadolu İhtilali 02

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Mondros Mütarekesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşuna kadar Ulusal Savaşımızın Belgeseli
Mondros mütarekesinden Lozan andlaşmasına, yani Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek,
Bu belgesel eserini; resmi kayıt ve yayınlar, arşiv ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlanmıştır.
Bu kitap; dünü anlatan, aynı zamanda, günümüz ve yarınlar için büyük anlam taşıyan bir eserdir.