98 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Sadettin Ökten - Gelenek Sanat Ve Medeniyet

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Sâbitâ gam yeme kim her mihnet arasında lezzet Gökyüzü ebr-i feşân bağlasa bârân getirir Her medeniyet anlayışı, insanını kendi ufku ve dünyası arasında yetiştirir. Toplum, sanatıyla kendini anlatım eder; hem durumda mevcut olmanın hem istikbalde devam etmenin yolu sanattan da geçer.   Gelenek, Sanat ve Medeniyet, zamanı, mekânı, hayatı ve insanı kendi medeniyet dairesinde anlamlandırmaktan uzaklaşan günümüz insanını, vahiy medeniyeti ile Batı medeniyetini doğru yorumlayıp arasında yaşadığı toplumun ihtiyacı olan sanatı üretmeye çağrı ediyor. Eski değerlerinden vazgeçemeyen bir yandan da zihin ve gönül dünyasında Batı’ya ait kavramların yaşam bulduğu bizlere, bir araya gelmesi imkânsız görünen bu değerlerin sentezinde ufuk açıyor.   Çocukluk yılları, “Bir ulu rüyayı görenlerin” dizi dibinde geçen Prof. Dr. Sadettin Ökten, kitap boyunca zarif üslûbuyla, “Ben kimim?” sorunsalına, “kendi gök kubbemiz” altındaki, bağlı bulunduğumuz medeniyet tasavvurunun anlam katmanlarını aralayarak bir cevap bulmamıza rehberlik ediyor.