0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Salih Bin Abdullah Ed-Derviş - Sahâbe Arasındaki Merhamet = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 387 KB

...arşı merhametli kıldığını bildirirken, hâlâ onların arasında birbirlerine karşı düşmanlık duygularının hâkim olduğunu söyleyen uydurma hikâyeler ve rivâyetler tekrarlanıp durmaktadır. Sahâbeye övgüde bulunan, onların niteliklerinden ve fiillerinden bahseden birçok âyet gelmiştir ki, bunlardan bazıları daha önce zikredilmişti. Bu niteliklerden birisi de, sevgiden kaynaklanan fedakârlıktır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: [ ¬ « ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¼ » º ¹ ̧ ¶ μ ́ ³ ²± ° ̄ ® Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ...