0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Salih Özbaran - Osmanlı Tarihi Bakımından 16. Yüzyılda Portekizli Tarihçiler

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

..."eeserler denistiladeilehazırı.dıg-ıyazılarselell erininkindenfarklıolupKızıl­denizticaretyoluveönemiileOsmanlı larınHabeşistansiyase ti-ne bilhassadikkatiçekm:ştirltı.XVi.yüzyılkronik vearşivkaynaklarıhaylizenginolanPor 'tekiz' ded e sonzamanlardabu konular üzerinebazıçalışmalargörmekteyizii .Bunlarhernekadar tektaraflıvevesikaneşrin­d enibaretkalıyorsa d a bu mcselelerleuğraşacakolanlara raal ze-meteminibakırnındanhayliö nemtaşır.Zirayabancıka ynaklaraçokihtiyaçvardır.Bud.bilhassagüneymeselesi...