49 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Şamanizm - Nevill Drury

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...al­ya'yı ziyaret ediyordu. Profesör Michael Harner da bu grubun bir üyesiydi. Koyu renk gözleri, grimtırak siyah sakalıyla herkesi kıkır kıkır güldüren kocaman bir adam­dı. Elinde Salish Kızılderililerinin düşünce-kontrol oyu­nunda kullandıkları şaman davulu, su kabağından kay­nana zırıltısı, bir tüy ve kemik takımı olduğu halde Mel­bourne Tullamarine Havaalanına henüz ulaşmış bulunu­yordu. Bu gelişin salt akademik bir kapsamı olmadığı belliydi...Onunla ilk temasım aslında daha çok yönetim düze­...