17 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Saussure - Jonathan Culler - Afa 1985

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...ıcı kişisel belgeden b:ri olan, 1894'de yazılmış bir mektupta, sonunda bir yayımcm1ı1 eline bıraktığı bir yazısına değinir ve sürdürür: ... ama bütün bunlar ve dilbilim konusunda aklı başında on satırcık bile yazmanın güçlüğü canıma yetti. Uzun sü­redir kafam her şey bir yana. dilbilim olguların!Jl ve on­lara bakış açılarımızın sınıflandırılması düşüncesiyle dop­ıdolu; dilbilimciye ne yaptığını göstermek için göze alınınaısı gereken işin ölçülemeyecek denli çok olduğunu gitgide da­ha iyi farkedi...