0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Selçuk Akşin Somel - Yerel Tarih Araştırmaları İçin Kılavuz

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 240 KB

...n çıkmamızı sağlayabilecek önemli araçlardan birisi herhalde ciddi ve derinlemesine yerel tarih araştırmalarıyla zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış, çok sesli bir ülke tarihi olsa gerektir. b. Yerel Tarih ve Yurttaşlık Bilinci Yerel tarih çalışmalarının özellikle Türkiye‘deki toplumsal yaşam açısından diğer bir önemi, yurttaşlık bilincinin ve sivil toplum bilincinin gelişmesiyle bağlantılıdır. Dar anlamda geleneksel tarih anlayışının, toplumsal hayattan ve yerellikten uzak olması dolayısıyla...