0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Selefilerle Tasavvufçuların Görüşleri Kitabının Münakaşası = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 927 KB

...ulunca onlara ibadet edilmeye başlandı.”15Hafız İbn-i Hacer şöyle der: “Bazı şarihler, ‘Bu putlar hakkında söylenen şeylerin hülasası iki görüştür.’ derler:Birincisi; onlar Nuh’un kavmindeydiler.İkincisi; onlar salih insanların isimleriydi.Ve kıssanın geri kalan bölümü...Ben derim ki; bunlar tek bir söze döner. Salihlerin bu kıssası, Nuh kavminin bu putlara ibadet etmelerinin başlangıcı olmuş, onlardan sonra gelenler de bu konuda onlara uymuştur.”16Müfessirlerin şeyhi İbn-i Cerir et-Taberi de se...