38 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Şeref Han - Şerefname 2- Osmanlı-İran Tarihi

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...afirlerle cihada gitmeleri için gazilere ve mücahitlere dağıtmak üzere kendisine Hâzineden 400 nefere yetecek kadar malzeme verdik...»688(1289) yılında Osman, Hükümetinde tam ba­ğımsız bulunuyordu. Ayrıca (31) Sancağını da mül­küne katmıştı.Onun hayatının ve durumlarının kalan kısmı, şanlı çocuklarının ve ulu torunlarının adları, bu kitabın Giriş ve Ek’inde zikrettiğimiz tertibe göre ve yıllar sırasına uygun olarak, çok bahşedici Padişah olan Allah’ın yar­dımıyla anlatılacaktır.689(1290) Yılı: B...