1 The Download
0 Comment
22.11.2020 Upload date

Serge Wolikow - Komintern 1919-1943 - Yordam Kitap

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...lere artık son vermenin zorunluluğunu, Maurice Thorez'in etrafında ifade eden yönetici grupta bir değişikliği teşvik etti. 1932' de Fransız yöneticiler, ekmek ve hak talepleri için mücadeleye vurgu yapa­rak, Fransız KP'nin fa aliyetine savaşa ve fa şizme karşı seferber­lik biçiminde yeni bir yön verdiler. 1933'te, bu doğrultu Fransız KP'yi, Komintern stratejisiyle bağdaşır hareket sınırlarını aşma­ya vardırdı. Fransız KP'nin, Hitler'in iktidara gelişinin ertesinde sosyalistlere fa şizme karşı bi...