80 The Download
0 Comment
16.01.2020 Upload date

Şerif Mardin - Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908)

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

Türkiye'de düşünce tarihi, din ve politika sosyolojisine yaptığı önemli katkılar itibariyle düşünce hayatımızın öndegelen isimlerinden bir tanesi olan Şerif Mardin, toplumumuzda yüzyılı aşkın bir süredir gündemde kalan din, modernleşme, batılılaşma gibi olguları resmi yorumun da yerleşik muhalif söylemlerin de dışında kalarak, toplumsal taban ve arka planlarıyla birlikte inceler. Mardin'in pozitivist Batı düşüncesinin Türkiye'de egemen görüşle birleşerek biçimlendirdiği "kabul edilmiş" eğilim ve yönteme kapılmayışı toplumsal değişim dinamiklerini genel geçer kalıplara sokmayışı, resmi ideoloji ve Kemalist söylemin etkilerinden irak kalışı, onu "Cumhuriyet aydınları"nın önemli bir kesiminden kalın çizgilerle ayırır ve tüm eserlerini toplumbilim dünyamızda farklı bir yere koymayı gerektirir.