1 The Download
0 Comment
04.01.2020 Upload date

Serkan Yazıcı - Sultan Iı. Abdülhamid Örneğinde Tarihsel Algılamanın Değişimi

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Bu çalışma tarihçiler tarafından kimi zaman istibdatçı, kızıl sultan kimi zaman da ulu hakan
olarak takdim edilen Sultan II. Abdülhamid ile ilgili tarihsel algının zaman içinde nasıl ve hangi kaynaklar etrafında bir değişim gösterdiğini incelemektedir. II. Abdülhamid’in popüler veya akademisyen tarihçiler tarafından aşırı nefret veya aşırı hayranlık gibi birbirine tamamen zıt bakışlarla anlatılması henüz akademik tarihçiler arasında bile objektif bir bakış anlayışının
gelişmediğini, II. Abdülhamid döneminin değişen siyasi şartlara göre farklı şekillerde anlatıldığını göstermektedir.