0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Şeyma Ay - Hitit Metinlerinde Geçen Gebelik Konusuna Kısa Bir Bakış

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 517 KB

... kondukları Hatti kültürü ve bununla birlikte sınırlarını genişletirken hâkimiyet altına aldıkları halkların kültür unsurlarını benimsemelerinden kaynaklanmaktadır. Bunu şüphesiz en iyi din konusunda görebiliriz. Eskiçağ’da da din ile tıp bilimini ayırt etmenin zor olduğunu da kabul ettiğimiz vakit, Hititlerin tıp bilimi ile ilgili bilgilerini de ithal ettikleri fikri yanıltıcı gelmemektedir. Çivi yazılı tabletlerin çözümlenmesi ile başlangıçta Hititlerin tıp konusunda cahil oldukları akla geldi...