0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Sia Nikah = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 293 KB

...ullah bin Muhammed –alimlerin sözkonusu ettikleri- kafirlerin tekfirinde duraksayan kişiyi tekfir etmeyenin dahi kafir olacağını açıkça beyan ediyor. Teemmel...) Şeyh Muhammed Bin Abdilvehhab ise "Mufid'ul Mustefid fi kufri tarik'it tevhid" adlı eserinde "Allah'tan başkasına dua ve aracılık şirki" hususunda şunları söylüyor: وقد ذكر في "الإقناع"، عن الشيخ تقي الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره، مع عداوته له في كفره فهو كافر، وأن من شكجادل عنه ه؟ فكيف بمن أح...