8 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Şinasi Gündüz - Anadolu'da Paganizm, Antik Dönemde Harran Ve Urfa - İkinci Basım

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...el gelenekleri haline gelen Hıristiyanlık ve İslam inancında da, halk inanç­ları ve dindarlığı düzleminde yaşatılmaya çalışılmıştır. Nitekim sihir, büyü, fal, çeşitli doğal nesne ve objelerin uğur­lu ya da uğursuz olduğu inancı ve benzeri tasavvurlar, aslın­da İslam’ın temel akidelerine ters olmasına rağmen Anadolu halk inançlarında var olmayı sürdürmüştür.Bu çalışma, geçmişten günümüze tüm Anadolu pagan geleneklerini ve kültlerini değil, yalnızca Harran ve Urfa örneklerinde kadim Anadolu pagani...