0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Sinem Serin - Tarih Vesikaları Dergisi Bibliyografyası

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 321 KB

...ği Mektuplar”, Yeni Seri, I/1 (16), 118-127. ULUÇAY, M. Çağatay, “Karaosmanoğullarına Ait Bazı Vesikalar”, II/10, 300-308; II/12, 434-440; II/14, 117-126; II/9, 193-207. TARİH VESİKALARI DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI 357 —————, “Selim-Bâyezid Mücadelesi”, Yeni Seri, I/3 (18), 374-387. UNAT, Faik Reşit, “Ahmed III. Devrinde Yapılmış Bir Önasya Haritası”, I/2, 160. —————, “Amasya Protokolleri”, Yeni Seri, I/3 (18), 359-365. —————, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşuna Dair Vesikalar”...