129 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Siyaset Felsefesi - Derda Küçükalp

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Düşünce ile eylem arasındaki ilişkinin önemi, temelde kişinin yapıp ettikleri üzerine düşünebilen bir varlık olmasından kaynaklanır. Düşünmenin anlamı, sadece eylemlerle verili amaçlar arasında bağlantı kurmakla sınırlı kalmaz, amaçları ve uygulamaların sonuçlarını değerlendirmeyi de içerir.
Konu politika olduğunda ise, düşünce ile eylem arasındaki ilişkinin öneminin daha da arttığı ve düşünce-eylem ilişkisinin politika bağlamındaki karşılığının siyaset-felsefe ilişkisi olduğu söylenebilir. Siyaset, toplumsal bir bağlamı olması, eyleme dayalı olması ve ortak yaşamı düzenleyen iktidar ilişkilerini içermesi ve bütünün yönetimine duyduğu ilgi itibariyle de felsefeyle ilişkilidir.
Aristoteles’ten başlayıp Hegel, Kant, Nietzsche, Marx, Leo Strauss, Habermas gibi düşünürlerin görüşlerine dayanarak ilerleyen ve “Siyasetten Felsefeye”, “Felsefenin Işığında Siyaset” ve “Siyaset Felsefesinin Sınırları” başlıklı üç ana bölümden oluşan Siyaset Felsefesi, bugün her zamankinden daha çok aydınlatıcı olacaktır.