0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Suat Kaymak - Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 236 KB

...Dergide makalesi bulunanlar arasında Türk araştırmacıların yoğun olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bazı önemli yabancı araştırmacıların da katkıla-rını yukarıda verdiğimiz yazar isimlerinden görmekteyiz. Dergideki makalelerin büyük bir kısmı Türkçe kaleme alınmıştır. Bunun yanı sıra Fransızca ve İngilizce makaleler de dergide yer almaktadır. Ayrıca Almanca, Rusça ve Arapça makale-lerin de Türkçeye tercüme edilerek Türk araştırmacıların istifadesine sunulduğu görülmektedir.Dergide bugün hâlâ...