2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Suat Zeyrek - Balkan Devletlerinin İttifak Arayışı Ve Osmanlı Devleti

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 370 KB

...çılar ilk icraat olarak millet sistemini kaldırmışlardı; fakat Osmanlılık idealinin gerçekleşmesi bazı ikilemlerin yok edilmesine bağlıydı. İttihatçılar Müslümanlıktan ziyade sembollerine önem vererek dini bir ayırım oluşturmuşlardı. Ayırımlar pratikte de kaldırılması ve uluslararası toplu-mun Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekiyordu12. II. Meşruti-yet sürecinde 1913 yılına kadar takip edilen politikalar Osmanlıcılık siyasetini tartışmaya açmış ve batılı devletler Türkiye’nin top...