0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Sunnet Kitaplari (5)

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 661 KB

...لص من لسانه على الحكمة ينابع ظهرت ؛ يوما عين ( Hadis zayıftır. Râvilerinden olan Haccâc b. Arta’e zayıftır, kendisi müdellis olup rivayeti an ana sigasıyla zikretmiştir. el-Irâkî tahrîcu’l-İhyâ da hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. 15. Kim Kabe’ye hacca gider de beni ziyaret etmezse, bana eziyet etmiştir18[18] ) جفاني فقد ؛ يزرني ولم البيت، حج من ( Uydurmadır. Râvilerinden olan Muhammed b. Muhammed b. Nu’mân güvenilir ravilere söylemediklerini nisbet eder. Dolayısıyla ez-Zehebî19[19] rivayetin...