0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Sunnet Kitaplari (6)

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 154 KB

...llem) şöyle buyurdu: “Biliniz ki Allah Kur’an-ı Kerim ile beraber onun mislini bana vahyetmiştir. Mütenebbih olunuz ki karnını doyurmuş bir adam koltuğuna yaslanarak “Yalnız Kur’an’a sarılırız. Onda helal olanı helal, haram olanı haram kılınız diyeceği günler yakındır.” (Ahmed, Ebu Davud, Hakim) [Burada, sünnetin reddedenlerin çıkacağına bir işaret var....] Ebu Davud ve ibn-i Mace’nin sahih senedle Ebu Rafi’in oğlundan çıkardıkları onun da babası Rafi’den, onunda Peygamber Kavl’den rivayet ettiğ...