0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir-Dr. Ziyaeddin El-Kudsi = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...bul etmesini, beni bu yazımda muvaffak kılmasını ve sürekli olarak hak üzerinde kalmamı nasip etmesini dilerim... “Ey Cebrail’in, Mikail’in ve İsrafil’in Rabbi! Gökleri ve yeri yaratan, gaybleri yegane bilen Al-lah’ım! Sen, kullarının arasındaki ihtilaflarda hüküm verensin. Ey Allah’ım! Beni hakka ulaştır. Sen dilediğini doğru yola iletensin!” (Müslim) Bu kitapta; doğrulara isabet eden görüşlerine yerverdiğimiz Mahmut Şakir, Şankıtiy, Dr. Abdulaziz b. Abdullah el Hamidi, Şeyh Muhammed Hamid el F...