8 The Download
0 Comment
19.11.2019 Upload date

Teleolojik Evrim - Mustafa Ajlan Abudak

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Önsöz
İster Darwinci ister Akıllı Tasarımcı olsun ya da konuyla dışardan ilgilen herhangi bir okuyucunun,
herhangi bir ön kabulle okumaya başlayıp kendi ön kabulünün sorgulaması temel amaçtır. Elimden
geldiği kadarıyla, evrim konusundaki tartışmalara olabilecek en devasa perspektifi sunmak, iddiaları ve
söylemleri her yönüyle aktarmak ve siz okuyucular için gene var olabilecek en büyük güncel
bilgilendirmeyi sunmak gayretindeyim.
Elde edilen bilimsel bulguların ışığında, okuyucuların algılayışlarını tekrar değerlendirmesine olanak
veren, varsa daha önce edinilmiş yanlış anlama ve hatalı kabullerini terk etmeye yönelten metinler
olmasına çalıştım. Bir doğrunun ya da sonuç çıkarımının salt savunulması değil, elde edilen verilerin
ışığında ne benzeri çıkarımlar yapabileceğimizi sorguluyorum. Bu çıkarımların kesinlikle gerçeği temsil
ettiğini iddia etmiyorum, tek aktardığım biçimde olma olasılığının başka olası açıklamalara göre
daha mümkün olduğunu savunuyorum.