0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Teoride Doğrultu 25

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...eğe taşınmasını koşulladı. Kıbrıs, TÜSİAD-AKP bloğu ile generaller par-tisiCHP bloğu arasındaki mücadelenin bir alanı olmaya devam edecektir. TÜ-SİAD askı kararının yarattığı durakla-ma devresinin en kısa zamanda atlatıl-ması için Ankara Protokolünün şu ya da bu şekilde uygulanabileceği koşul-ların yaratılması yolunda AKP’yi yürek-lendirirken, generaller partisi mevcut durumun sürmesi için çaba harcaya-caktır. ABD ve İngiltere’nin girişimleri ile kimi AB devletlerinin kolaylaştırıcı tutumları te...