2 The Download
0 Comment
22.11.2020 Upload date

Tkp Üstü Örtülen Geleneğimiz

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...izmin savaş politikasından bunalmış ve büyük bir tepki birikimini temsil ediyordu.7ÜSTÜ ÖRTÜLEN GELENEĞİMİZ: TKPEmperyalist yağma ve savaş, mevcut sistemden zarar gören ezilen ve sömürülen yığınların sistem dışı yönelişlere girmesinin dış koşullarını oluşturuyordu. Bu durumu kolaylaştıran diğer bir temel faktör ise, hemen yanıbaşında gerçekleşen Ekim Devrimi’ydi.İkincisi, birinciyle bağlantılı olarak, sistemin dışına çıkmanın somut örneği olarak Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesiydi. Ekim Devrimi, i...